فایل های ثبت شده در سایت
ردیف عنوان فایل دانلود لینک
1 الگوی نگارش مقالات فارسی (Doc)
2 الگوی نگارش مقالات فارسی (PDF)
3 Conference Paper Template (En) - Doc
4 Conference Paper Template (En) - PDF
5 رعایت چند نکته مهم قبل از ارسال مقاله و همچنین پس از پذیرش مقاله توسط کمیته محترم داوران
6 راهنمای تصویری (ثبت‌نام)، (ارسال مقاله) و (پرداخت آنلاین) در سامانه کنفرانس